Studie CAROLINA a její dopad pro klinickou praxi

M. Paclíková

Studie CAROLINA a její dopad pro klinickou praxi

Číslo: 4/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: studie CAROLINA – linagliptin – kardiovaskulární bezpečnost

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studie CAROLINA potvrdila kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu ve vztahu ke glimepiridu u pa­cientů s relativně krátkou dobou trvání diabetu 2. typu. K zajištění optimálního kardiovaskulárního benefitu u pa­cientů s diabetem 2. typu jsou dle současných doporučení preferovány SGLT2 inhibitory nebo GLP-1 analoga s prokázaným kardiovaskulárním benefitem nebo léky s prokázanou kardiovaskulární bezpečností jako DPP-4 inhibitory.