Ekologizovaný pásový dopravník E1 na Dolech Bílina

David Hirman, Petr Kunz, Vladimír Herškovič

Ekologizovaný pásový dopravník E1 na Dolech Bílina

Číslo: 1/2022
Periodikum: Zpravodaj Hnědé uhlí

Klíčová slova: pásový dopravník - bezpřevodovkový pohon - dopravní válečky - frekvenční měnič

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V článku je popsán standardní pásový dopravník a následně možnosti ekologizace (snížení hlučnosti

a prašnosti) pásového dopravníku a jeho poháněcí stanice při použití dálkové pásové dopravy pro přesun
dobývaného uhlí z povrchového lomu do úpravny uhlí. Jedná se o detailní popis experimentálního použití
přímého pomaloběžného bezpřevodovkového pohonu ABB.