Fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem –  lékový profil

O. Kyselák, V. Soška

Fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem –  lékový profil

Číslo: 2/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: rosuvastatin –  ezetimib –  LDL cholesterol –  kardiovaskulární onemocnění

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Zvýšená hladina LDL cholesterolu je hlavním rizikovým faktorem vzniku aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, především infarktu myokardu. Základními hypolipidemiky jsou statiny, které však u řady pacientů v monoterapii nestačí k dosažení cílové hodnoty LDL cholesterolu, a proto je vhodné je v dalším kroku kombinovat s ezetimibem. Tato kombinace prokázala dobrou bezpečnost i účinnost. Pro zlepšení adeherence k trvalé léčbě oběma preparáty současně je výhodná jejich fixní kombinace v jediné tabletě.