Aktuální pedologická problematika rekultivovaných lokalit oblasti Severočeských dolů a.s.

Michal Řehoř, Pavel Schmidt

Aktuální pedologická problematika rekultivovaných lokalit oblasti Severočeských dolů a.s.

Číslo: 2/2020
Periodikum: Zpravodaj Hnědé uhlí

Klíčová slova: rekultivace, metodika, půdní reakce, zemina, lom Libouš, lom Bílina.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. dlouhodobě spolupracuje se Severočeskými doly a.s. v oblasti rekultivační problematiky.

Předmětem spolupráce byla zejména potřeba aplikace zúrodnitelných zemin. V současnosti se jako hlavní problémy jeví
extrémně zásaditá půdní reakce zemin některých lokalit, existence fytotoxických a sterilních ploch, a způsob zakládání
ploch ponechaných přirozené sukcesi. Pozornost je věnována i úhynu sazenic způsobenému suchými obdobími. Příspěvek se
zabývá metodikou průzkumu, lokalizací jednotlivých typů ploch, charakteristikou rozdílů mezi oblastí Dolů Bílina a Dolů
Nástup Tušimice a optimální metodikou rekultivace zájmových ploch.