Karcinom plic – současná léčba

J. Skřičková, B. Kadlec, O. Venclíček, Z. Merta

Karcinom plic – současná léčba

Číslo: 3/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: karcinom plic – nemalobuněčný karcinom plic – malobuněčný karcinom plic – chemoterapie – bio­logická léčba – radioterapie – imunoterapie

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Bronchogenní karcinom patří k nejčastěji se vyskytujícím karcinomům na světě. Zhruba u 85 % bronchogenních karcinomů se jedná o nemalobuněčný karcinom a u 15 % o malobuněčný karcinom (small cell lung cancer – SCLC). Histologicky rozlišujeme u nemalobuněčného karcinomu adenokarcinom (38,5 % ze všech plicních karcinomů), skvamózní karcinom (20 %) a velkobuněčný karcinom (3 %). V posledních letech vzrůstá zejména incidence adenokarcinomu. O léčbě nemalobuněčného karcinomu plic se rozhoduje na základě klinického stadia, morfologické dia­gnózy a dle výkonnostního stavu nemocných. U nízkých klinických stadií je indikováno chirurgické řešení. V ně­kte­rých případech je indikována adjuvantní léčba. U místně pokročilých a metastatických stadií máme k dispozici chemoterapii, bio­logickou léčbu a v poslední době se uplatňuje i imunoterapie. U lokálně pokročilých onemocnění by měla být zvažována i radioterapie. U SCLC je za standardní léčbu považována chemoterapie. V poslední době se i u dia­gnózy SCLC uplatňuje imunoterapie. Nedílnou součástí léčby obou typů karcinomu plic je radioterapie.