Czech Youth Summer Camps

Michal Frainšic, Ivana Turčová, Andrew John Martin

Czech Youth Summer Camps

Číslo: 2/2016
Periodikum: Envigogika
DOI: 10.14712/18023061.518

Klíčová slova: letní tábory; pobyt v přírodě; programy v přírodě; aktivity v přírodě

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Letní tábory pro děti a mladé lidi probíhají v různých zemích světa. Tyto tábory se liší délkou a také svým zaměřením a cílem. České letní tábory mají dlouhou tradici, která sahá na počátek 20. století. Neuman, Turčová a Martin (2007) popsali historický a kulturní vývoj fenoménu dětských letních táborů v České republice. Tento článek mapuje podmínky táborů, zaměřuje se na přípravu a organizaci programu táborů a roli vedoucích v holistickém programu, který zařazuje turistiku, hry a aktivity v přírodě. Dále prezentuje výsledky dotazníkového šetření od 69 vedoucích táborů ze čtyř neziskových organizací pořádajících letní tábory v České republice: ATOM, Junák, Pionýr a Liga lesní moudrosti. Výsledky potvrzují důležitost kvalifikovaných, zkušených a vnitřně motivovaných vedoucích, kteří pracují dobrovolně pro neziskové organizace a připravují celý rok jeden dvou- až třítýdenní tábor v jednoduchých podmínkách. Holistický program je pro skupinu dětí a mladých lidí vyvrcholením jejich pravidelných setkávání a aktivit v průběhu roku. Výsledky naznačují, že tyto české letní tábory jsou pro děti a mládež příležitostí pohybovat se a pobývat v přírodě, ale i a vytvořit si kladný vztah k přírodě. České tábory jsou kulturně odlišné a jedinečné a mohou být inspirací pro tvorbu programů v přírodě i v jiných zemích světa.