Vliv vzoru písma na výkon v testu tichého čtení ve 2. a 3. ročníku základní školy

Olina Kučerová, Barbora Jindrová

Vliv vzoru písma na výkon v testu tichého čtení ve 2. a 3. ročníku základní školy

Číslo: 2/2020
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: psaní, tiché čtení, vázané písmo, Comenia Script

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V následujícím článku prezentujeme výsledky výzkumu, který byl věnován zjištění

možného vlivu vzoru písma na kvalitu tichého čtení u žáků ve druhém a třetím ročníku základní
školy. Naším cílem bylo zjištění, zda vzor písma, kterým se dítě učí psát, ovlivňuje jeho čtenářský vývoj. Výzkumný soubor byl sestaven z celkem 271 žáků (2. ročník/vázané písmo, n=77;
2. ročník/Comenia Script, n=59; 3. ročník/vázané písmo, n=75; 3. ročník/Comenia Script, n=60).
Pomocí kvantitativní metodologie popisujeme data získaná z diagnostického testu psaní (Volín
& Caravolas, 2005) a zkoušky tichého čtení (Kucharská et al., 2016). Na základě výsledků jsme
nepotvrdili statisticky významné rozdíly ve výsledku testu tichého mezi žáky píšícími vzorem
Comenia Script a tradičním vázaným písmem.