Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění

J. Vítovec, J. Špinar, L. Špinarová

Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění

Číslo: 2/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: SGLT2 –  diabetes mellitus –  srdeční selhání –  dapagliflozin –  empagliflozin

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Inhibitory SGLT2 –  glifloziny –  byly do klinické praxe uvedeny jako perorální antidiabetika, která působí mechanizmem zvýšeného vylučování glukózy močí pomocí blokády kotransportéru SGLT2, čímž je zabráněno zpětnému vstřebání glukózy v ledvinách. První velká ukončená klinická studie EMPA-REG OUTCOME prokázala nejen efekt na diabetes mellitus, ale i efekt na snížení kardiovaskulárních příhod, především na snížení hospitalizací a mortality pro srdeční selhání. Současně se objevují informace, že inhibitory SGLT2 vedou i k redukci hmotnosti o 2– 3 kg a snížení systolického krevního tlaku o 3– 5 mm Hg. V roce 2017 prezentované studie CANVAS tyto informace potvrzují jak v prevenci hospitalizací pro srdeční selhání, tak pro snížení kardiovaskulárních příhod. Data z reálného života –  tzv. CVD REAL průzkum u více než 300 000 nemocných z celého světa –  potvrzují pozitivní výsledky z klinických studií s glifloziny.