Arytmie u mladých dospělých

M. Vícha, T. Skála, M. Táborský

Arytmie u mladých dospělých

Číslo: 2/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: arytmie –  tachykardie –  bradykardie –  supraventrikulární tachykardie –  komorové arytmie –  fibrilace komor –  náhlá srdeční smrt –  kardioverter-defibrilátor –  katetrové ablace –  farmakoterapie –  doporučené postupy

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Poruchy srdečního rytmu jsou heterogenní skupinou onemocnění vyskytující se v každém věku. Klinická závažnost je dána konkrétním typem arytmie –  od jednotek spíše benigních (velká část supraventrikulárních tachykardií) po arytmie komorové s různě vysokým rizikem náhlé srdeční smrti. Lepší než dlouhodobá antiarytmická profylaxe je moderní a často i kauzální terapií elektrofyziologické vyšetření srdce s možností endo- a/ nebo epikardiální katetrové ablace. U indikovaných pa­cientů přistupujeme k implantaci kardiostimulátoru či kardioverter-defibrilátoru z primární nebo sekundární prevence.