Nitrendipin – moderní blokátor vápníkových kanálů

J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec

Nitrendipin – moderní blokátor vápníkových kanálů

Číslo: 4/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: hypertenze – dihydropyridiny – nitrendipin

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Blokátory kalciového kanálu patří mezi pět základních skupin antihypertenziv. Dělí se na dihydropyridiny, fenylalkylaminy a benzothiazepiny. Lze je užívat v monoterapii i v kombinační léčbě, především s blokátory renin angiotenzinového sytému, ale i s diuretiky či betablokátory. Nejvíce užívané jsou dihydropyridiny II. generace, jejichž zástupcem je např. nintrendipin. S nitrendipinem byla provedena velká klinická studie SYST EUR u nemocných starších 60 let s izolovanou systolickou hypertenzí, kdy ve srovnání s hydrochlorothizidem byl účinnější na snížení krevního tlaku, ale i na velké kardiovaskulární příhody, především na cévní mozkové příhody a na srdeční příhody, vč. anginy pectoris. Doporučená dávka nitrendipinu je 1× 10–20 mg denně.