Způsoby zjišťování úrovně metakognitivních znalostí

Jaroslav Říčan

Způsoby zjišťování úrovně metakognitivních znalostí

Číslo: 1/2017
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: Metakognice, metakognitivní znalosti, nástroje a techniky měření, kvantitativní standard, kvalitativní standard

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Příspěvek pojednává o problematice způsobů zjišťování obsahové složky metakognice,

tzv. metakognitivních znalostí. Autor v úvodní části seznamuje čtenáře se základním pojetím
metakognice a složkami tohoto pedagogicko-psychologického konstruktu. Neopomíjí přitom
usouvztažnění s vyučovací realitou-praxí. Těžiště příspěvku leží v rovině metodologické. Autor
nastiňuje problematiku zjišťování úrovně metakognitivních znalostí pomocí tzv. kvalitativního
a kvantitativního standardu, prezentuje jejich pozitiva a upozorňuje na jejich omezení.