Multiple sclerosis and pregnancy from a gynecologist‘s perspective – assisted reproduction options

Petra Hanulíková, Tonko Mardešić

Multiple sclerosis and pregnancy from a gynecologist‘s perspective – assisted reproduction options

Číslo: 2/2019
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.14735/amcsnn2019155

Klíčová slova: těhotenství – roztroušená skleróza – porod – asistovaná reprodukce

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Incidence RS stoupá, a to zejména u mladých žen (20– 40 let). Se zvyšující se incidencí nemoci stoupají i naše zkušenosti s vedením těhotenství u těchto pa­cientek. V průběhu gravidity dochází průběžně k poklesu rizika relapsů, zvláště ve III. trimetru. Po porodu se po přechodném zvýšení (3 měsíce) aktivita nemoci vrací zpátky k hodnotám před graviditou. Použití „dis­ease modify­­ing ther­apy“ (DMT) u žen s RS vede ke klinické stabilizaci choroby, čímž tvoří ideální podmínky pro plánovanou koncepci. Pa­cienti s RS mohou v období léčby DMT použít většinu antikoncepčních metod. Průběh onemocnění RS není těhotenstvím negativně ovlivněn, péče o těhotné a perinatální výsledky jsou srovnatelné s běžnou populací. Vzhledem k četnosti poruch plodnosti v populaci se tato problematika dotýká i pa­cientek s RS, kdy v období stabilizace choroby lze metod asistované reprodukce využít.