Využití čtenářských strategií v předškolním vzdělávání z pohledu učitelek mateřských škol

Eva Koželuhová

Využití čtenářských strategií v předškolním vzdělávání z pohledu učitelek mateřských škol

Číslo: 2/2020
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: čtenářské strategie, předškolní vzdělávání, čtenářská pregramotnost, porozumění textu, vzdělávání učitelů

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Příspěvek se věnuje problematice rozvoje porozumění předčítanému textu u dětí

v předškolním věku. Poukazuje na to, že zahraniční výzkumy doporučují, aby učitelé i v mateřských školách využívali čtenářské strategie jako vhodného postupu podpory zlepšování úrovně
porozumění u dětí, a to včetně chápání kauzálních vztahů. V České republice je toto téma
v kontextu předškolního vzdělávání málo prozkoumané. Výzkumné šetření bylo vedeno s cílem
zjistit, jak učitelé mateřských škol, kteří se v rámci svého dalšího vzdělávání s možností využití
čtenářských strategií v mateřských školách setkali, tuto možnost vnímají a využívají v praxi.
Výsledky ukázaly, že učitelé jednoznačně vnímají čtenářské strategie jako přínosné, napomáhající jak zlepšení úrovně porozumění, tak zvýšení zájmu o četbu a rozvoje řeči a myšlení dětí.
Přesto je ve své praxi pravidelně a cíleně používá pouze necelá polovina dotazovaných. Příčinou
je účastnicemi deklarovaná časová náročnost přípravy učitele oproti běžnému předčítání a také
určitá míra nepochopení podstaty čtenářských strategií a práce s nimi, způsobená nedostatečným
a krátkodobým vzděláváním učitelů v dané oblasti. V závěru příspěvek přináší podněty pro další
výzkum a doporučení pro koncipování vzdělávacích akcí pro učitele mateřských škol.