Adherence k léčbě arteriální hypertenze

B. Čapek, J. Václavík

Adherence k léčbě arteriální hypertenze

Číslo: 1/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: rezistentní hypertenze – adherence – kardiovaskulární riziko

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Non-adherence k medikamentózní terapii je hlavní příčinou zdánlivě rezistentní hypertenze. Existuje množství různých faktorů, které pozitivně či negativně ovlivňují adherenci. Dobrá adherence zlepšuje kvalitu života, snižuje kardiovaskulární riziko, incidenci cévních mozkových příhod (nekontrolovaná hypertenze je příčinou velké části ischemických i hemoragických cévních mozkových příhod) a frekvenci rehospitalizací. Screen­ing non-adherence zahrnuje pa­cienty vyplňované dotazníky, počítání tablet, elektronické monitorovací systémy a měření hladin antihypertenziv v moči nebo krvi. Jednotlivé intervence a především jejich kombinace významně zlepšují nejen adherenci, ale i klinické výsledky a prognózu pa­cientů. Začlenění screeningu a následné intervence by se proto mělo stát běžnou součástí rutinní klinické praxe.