Kardiovaskulární riziko u pa­cientů s Cushingovým syndromem

T. Brutvan, J. Ježková

Kardiovaskulární riziko u pa­cientů s Cushingovým syndromem

Číslo: 3/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: Cushingův syndrom –  hyperkortizolizmus –  metabolický syndrom –  kardiovaskulární riziko

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cushingův syndrom je spojen s významně zvýšenou morbiditou a mortalitou, především v důsledku kardiovaskulárního postižení. Jedná se o onemocnění vyvolané dlouhodobě zvýšenou autonomní sekrecí kortizolu. Hyperkortizolizmus vede ke vzniku metabolických komplikací (viscerální obezita, porucha glukózové tolerance až diabetes mellitus, dyslipidemie), arteriální hypertenze a hyperkolagulačního stavu, tedy poruch podílejících se na zvýšeném kardiovaskulárním riziku. Vzhledem k závažnosti onemocnění je důležitá nejen léčba samotného hyperkortizolizmu, ale i přidružených komplikací, neboť zvýšené kardiovaskulární riziko přetrvává i dlouhodobě po úspěšné léčbě Cushingova syndromu.