Variabilita lipidov

A. Dukát, M. Kriška, J. Payer

Variabilita lipidov

Číslo: 2/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: ateroskleróza – rizikové faktory – dyslipidémia – variabilita – prognóza

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Všeobecnou charakteristikou všetkých bio­logických systémov sú ich vlastné bio­logické rytmy a bio­logická variabilita. Táto variabilita je podmienená viacerými faktormi, ktoré je možné rozdeliť na faktory vnútorné a faktory vonkajšie. Genetické faktory a faktory vonkajšieho prostredia navzájom interferujú a vzájomne sa ovplyvňujú. Ich výslednými prejavmi je potom variabilita prejavov a činností celého živého organizmu. Predkladaný prehľad rozoberá fakty, ktoré sú dôležité z prognostického hľadiska a pre stanovenie globálneho kardiovaskulárneho rizika pacienta.