Update role Lp (a) při určení kardiovaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění

Lukáš Zlatohlávek

Update role Lp (a) při určení kardiovaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění

Číslo: 2/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: lipoprotein (a) – kardiovaskulární riziko – ateroskleróza – terapie

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou mortality a morbidity. Kromě „klasických“ rizikových faktorů aterosklerózy jsou známy další rizikové faktory aterosklerózy. Mezi ně patří lipoprotein (a) – Lp (a). Za rizikové hodnoty jsou považovány hladiny přes 80. percentil, tj. 50 mg/ dl. Lp (a) se skládá z apoliporoteinu (a) a LDL částice (apolipoprotein B100). Za rizikovou je zodpovědná nejen zvýšená hladina, ale i velikost Lp (a). Pravděpodobně rizikové jsou vysoké hladiny krátkých izoforem, naopak protektivní mohou být vysoké hladiny dlouhých izoforem. Farmakologicky je dnes možno hladiny Lp (a) ovlivnit PCKS9 inhibitory a pravděpodobně novými léky v klinických studiích.