Evropská doporučení pro dia­gnostiku a management synkop z roku 2018 –  komentovaná zkrácená verze

P. Heinc, K. Vykoupil, R. Nykl, Š. Hudec, R. Aiglová, L. Rec

Evropská doporučení pro dia­gnostiku a management synkop z roku 2018 –  komentovaná zkrácená verze

Číslo: 3/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: synkopa –  klasifikace –  dia­gnostické postupy –  stratifikace rizika –  léčba –  organizace péče

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Nová evropská doporučení pro dia­gnostiku a management synkop byla vydána za účelem jednotného a systematického přístupu k pa­cientům s přechodnou ztrátou vědomí. Článek shrnuje a komentuje klasifikační, dia­gnostická, léčebná a organizační pravidla péče o tyto nemocné. Tato zkrácená a komentovaná verze nových doporučení má sloužit k větší přehlednosti pro praktické použití.