O potrebe talentových skúšok nielen na umeleckých študijných odboroch

Valerián Franc

O potrebe talentových skúšok nielen na umeleckých študijných odboroch

Číslo: 2/2016
Periodikum: Envigogika
DOI: 10.14712/18023061.535

Klíčová slova: talentové zkoušky; výuka biologie; zoofóbie; profesionální předpoklady

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článok hľadá odpovede na zložité otázky profesionálnych predpokladov na vykonávanie povolania učiteľa prírodných vied, zvlášť biológie. Odcudzenie človeka prírode, ktoré sa i v 21. storočí neustále prehlbuje, vytvára predpoklady pre nežiaduce a úplne bezdôvodné fóbie, ktoré sa týkajú „tradičných“ živočíchov, ako sú hady, myši, netopiere a samozrejme pavúky. Živočíchov, z ktorých majú strach nielen dámy, ale i páni, zdá sa, stále pribúda – objektom strachu alebo odporu už môžu byť i také živočíchy, ako jašterica, žaba, dážďovka, húsenica, a dokonca i pes a mačka (Katrenčíková, 2016). Hlavnou príčinou zoofóbií je ale nevedomosť: súčasná verbálno-teoretická koncepcia vyučovania biológie (aspoň na Slovensku) sa odráža vo veľmi slabej úrovni poznania živých organizmov u majoritnej časti nastupujúcej generácie. Žiaľ, stáva sa už dosť často, že študentke, ale i študentovi, ktorí nastúpili na učiteľské štúdium biológie, sa bridí žaba, slimák, dážďovka, o fóbických stavoch z hadov a pavúkov ani nehovoriac. Je veľmi diskutabilné, ako môže takáto osoba o niekoľko rokov vykonávať povolanie učiteľa biológie. Z týchto dôvodov treba seriózne uvažovať o potrebe zaradenia talentových skúšok pre budúcich učiteľov biológie; týmto by sa „odfiltrovali“ osoby, ktoré sa pre neprekonateľný odpor k niektorým živočíchom za učiteľov biológie jednoducho nehodia.