Srdeční selhání a chronická obstrukční plicní choroba

R. Pudil

Srdeční selhání a chronická obstrukční plicní choroba

Číslo: 3/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: srdeční selhání – chronická obstrukční choroba plicní – dia­gnostika – terapie

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Současný výskyt chronické obstrukční plicní choroby a srdečního selhání není výjimečný a je provázen zvýšenou mortalitou. Proto je včasná dia­gnostika a volba optimální terapie nezbytným předpokladem optimálního přístupu. Dia­gnostika může být někdy obtížná – obě jednotky mohou mít podobné příznaky, při interpretaci výsledků řady vyšetření je třeba brát v úvahu interakci obou jednotek (např. vyšetření natriuretických peptidů či funkční vyšetření plic). Velmi významným je volba optimální terapie, která je provázena ně­kte­rými úskalími (např. vysoké dávky betaagonistů u pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem nebo naopak poddávkování/ vysazování terapie betablokátory). Terapie obou onemocnění vyžaduje vzájemnou spolupráci a informovanost kardiologa a pneumologa.