Využití vlivu vrstevníka (peer tutoringu) při rozvíjení čtenářství

Markéta Švamberk Šauerová

Využití vlivu vrstevníka (peer tutoringu) při rozvíjení čtenářství

Číslo: 2/2017
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, čtenářství, čtenářský tutoring, peer tutoring, asymetrický model.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Peer tutoring (čtenářský tutoring) nabízí jednu z efektivních možností podpory

pozitivního postoje k četbě u žáků základní školy a k rozvoji jejich čtenářských kompetencí.
Při rozvíjení pozitivního vztahu žáků k četbě (resp. i při zvyšování čtenářské gramotnosti)
lze využít tří základních modelů, které se liší povahou spolupráce žáků. V praxi se lze setkat
s třemi základními modely – modelem asymetrickým, modelem kooperujících skupin záměrně
vytvořených a skupin přirozeně vznikajících. Cílem příspěvku je analyzovat edukační význam
vrstevnického tutoringu v tzv. asymetrické variantě čtenářského tutoringu v praxi, a to ve dvou
základních verzích, s nimiž se lze při realizaci setkat.
Součástí studie je rovněž analýza názorů samotných žáků na tuto formu edukační práce.