SOTÁKOVÁ, H. et al. Porozumění čtenému II. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží — východiska, témata, zdroje — kritická analýza a návrh výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, 159 s.

Václava Tomická

SOTÁKOVÁ, H. et al. Porozumění čtenému II. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží — východiska, témata, zdroje — kritická analýza a návrh výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, 159 s.

Číslo: 2/2017
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení