české odborné zdroje na jednom místě

Studijní kolekce

Kolekce obsahuje 59 časopisů a 44 knih.

Vzhledem ke stávající situaci, která neumožňuje studentům běžný přístup ke studijním materiálům prostřednictvím knihoven, bychom rádi pomohli i my. Vytvořili jsme Studijní kolekci v rámci naší online databáze odborných zdrojů Pablikado. Tato kolekce je k dispozici zdarma všem Vašim uživatelům, aby jim umožnila snadný přístup ke studijním materiálům, které můžeme bezúplatně poskytnout. Studijní kolekce bude k dispozici zdarma minimálně do 30. 4. 2020. Je dostupná po přihlášení.

Přihlásit se

Časopisy

Acta Electrotechnica et Informatica
Acta Fytotechnica et Zootechnica
Acta Gymnica
Acta Informatica Pragensia
Acta Montanistica Slovaca
Acta Polytechnica
Acta Universitatis Carolinae Geographica
Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica
Acta Universitatis Carolinae Philologica
Acta Universitatis Carolinae Theologica
Acta Veterinaria Brno
Advance in military technology
Advances in Electrical and Electronic Engineering
AntropoWebzin
Applied and Computational Mechanics
Applied Technologies and Innovations
Business & IT
Central European Journal of Nursing and Midwifery
Český lid
Civil Engineering Journal
Envigogika
European Journal of Business Science and Technology
Financial Assets and Investing
Folia Geographica
Geodetický a kartografický obzor
Geoinformatics FCE CTU
Historická sociologie
Ibero-Americana Pragensia
Interdisciplinaria Archaeologica
International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems
Journal of Competitiveness
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science
Kvasný průmysl
Lékař a technika - Clinician and Technology
Magazine of Aviation Development
Malacologica Bohemoslovaca
Medical and Health Science Journal
Mezinárodní vztahy
Muzeológia a kultúrne dedičstvo
Obrana a strategie
Orbis scholae
Path of Science
Perspectives of Innovations, Economics and Business
Potravinárstvo
Prague Medical Report
Psychologie a její kontexty
Psychologie pro praxi
Quality Innovation Prosperity
Radioengineering Journal
Review of Agricultural and Applied Economics
Scientia in educatione
Sociální pedagogika
Středoevropské politické studie
Studia Paedagogica
Tělesná kultura
Transactions on Transport Sciences
Trendy ekonomiky a managementu
Životné prostredie